Text Size
   

Администрација

Корпоративна Е-Mail адреса

 

Е-Mail адреса за аплицирање за работа

 

дипл.инж.арх. Златко Тодоров
Сопственик

 

дипл.инж.арх. Меланија Тодорова
Одговорен проектант

 

дипл.инж.арх. Петруш Петровски
Раководител на оператива

 

дипл.град.инж. Мицо Мицоски
Надзор на оператива

 

дипл.инж.арх. Маја Арсова
Ентериерно уредување
.

дипл.инж.арх. Симона Серафимовска
Проектант
simona@cubus.com.mk

 


Ивана
Тасевска
Правник
ivana@cubus.com.mk

 

Александар Тодоров
Градежен техничар
aleksandar@cubus.com.mk

 

Зорана Стојменовска Дивљаковска Ѓеоргиевска
Технички секретар
zorana@cubus.com.mk

 

Катерина Кимовска
Технички секретар
katerina@cubus.com.mk

 

Благоја Таневски
Комуникација со клиенти
blagoja@cubus.com.mk

КУБУС ™

Во согласност со решението број 10-2008/1163/3 издадено од Државен завод за индустриска сопственост се признава правото на услужна индивидуална трговска марка.

Стопанска Комора на Македонија

Видео пренос

1203435112861_EX85-Megapixel-IPДиректен видео пренос од градилиште

 

ИТ Сервиси & Едукација

kingslogo

Посетители во моментов

We have 117 guests online