Text Size
   

Дискоболос

Наградата Diskobolos се доделува веќе 19 години во организација на ЈИСА и соработка со Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), European Economic Chamber of Trade Commerce and Industry (EEIG), регионална економска комора, информатички асоцијации и голем број на домашни експерти кои го составуваат интернационалното жири.
И оваа година избрани се најдобрите бизнис решенија врз основа на примена на ИКТ, а примени се апликации од автори од многу делови на светот: Америка, Индија, Шри Ланка, Кенија, Англија, Белгија, Италија, Шпанија, Румунија, Бугарија и од сите бивши југословенски земји. Бројот на учесниците на конкурсот за наградата Diskobolos од година во година перманентно се зголемува.
Посебно признание Гранд При ЕЦДЛ за 2013 год врачена му е на градоначалникот на Општина Карпош, г-дин Стевче Јакимовски за најголем проект ЕЦДЛ обука во администрацијата во Македонија.
Наградата Diskobolos се доделува веќе 19 години во организација на ЈИСА и соработка со Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), European Economic Chamber of Trade Commerce and Industry (EEIG), регионална економска комора, информатички асоцијации и голем број на домашни експерти кои го составуваат интернационалното жири.
И оваа година избрани се најдобрите бизнис решенија врз основа на примена на ИКТ, а примени се апликации од автори од многу делови на светот: Америка, Индија, Шри Ланка, Кенија, Англија, Белгија, Италија, Шпанија, Румунија, Бугарија и од сите бивши југословенски земји. Бројот на учесниците на конкурсот за наградата Diskobolos од година во година перманентно се зголемува.
Посебно признание Гранд При ЕЦДЛ за 2013 год врачена му е на градоначалникот на Општина Карпош, г-дин Стевче Јакимовски за најголем проект ЕЦДЛ обука во администрацијата во Македонија.

diskobolos23

diskobolos2

diskobolos14

Посетители во моментов

We have 44 guests online